Hadis Ke-7 Tentang Konsepsi Kesihatan

Persoalan kesihatan bukan sekadar yang penting orang tidak sakit. Persoalan kesehatan adalah berkaitan dengan anugerah Tuhan yang sangat besar, yang terletak setelah anugerah iman dan Islam. Perintah salat, zakat, dan haji, tidak akan lancar dan sukar berhasil terlaksana jika badan kita tidak sihat. Maka tentu adalah suatu tindakan yang salah, jika kita kurang aktif dalam menanggapi soal kesihatan ini dalam […]

Hadis Ke-6b Tentang Dosa-dosa Besar dan Taubat (2)

3. Membunuh Jiwa/Manusia Sesungguhnya Allah mengharamkan pembunuhan manusia dan mengancam pelakunya dengan siksa api neraka secara kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Surah Al-Nisa/4: 93, yang artinya, “Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.” Disebutkan dalam sebuah hadis, yang artinya, “Tidak […]

Hadis Ke-6a Tentang Dosa-dosa Besar dan Taubat (1)

Dalam kehidupan ini ada sejumlah perbuatan yang dikategorikan sebagai perusak kehidupan (al-Muhlikat). Karena perbuatan itu tergolong dari prilaku syaithaniyah, yang memiliki kerusakan yang tergolong tinggi pada diri seseorang. Dari situ, pada sejumlah konsepsi atau ajaran keagamaan, perilaku syaithaniah demikian sering disebut sebagai dosa besar; yaitu lawan dari dosa kecil. Pada kesempatan kajian kali ini, uraian menyebutnya dalam konteks dosa-besar; tujuh […]

Hadis Ke-5b Tentang Persaudaraan Dalam Islam (2)

4. Enam Etika Muslim dalam pergaulan Selain hal di atas, ada enam etika internal muslim yang mesti diwujudkan dalam pergaulan dengan sesama muslim. Jika sebelum ini kita belum melakukan ini, semoga saja itu sebab ketidaktahuan dan belum muncul penuh menjadi kesadaran, sehingga setelah ini diketahui, maka akan menjadi penyebab kita ini bersatu diri, dan menerapkan enam etika pergaulan berikut ini. […]

Hadis Ke-5a Tentang Persaudaraan Dalam Islam

Ada satu hal yang tepat untuk selalu disyukuri di dalam ajaran agama, yaitu adanya patokan dalam hidup bersaudara. Patokan hidup bersaudara dalam beragama biasa dikenal dengan Konsepsi Persaudaraan Islam. Dengan adanya konsepsi atau patokan ini, kita tidak hanya mengenal adanya pegangan ketika kita menjalin persaudaan, melainkan juga dalam hal-hal yang lain yang lebih luas, dalam memiliki patokan di dalam melakukan […]

Ananda … Bersiaplah Menjadi Pendakwah

Ayah tidak tahu persis, apakah catatan yang Ayahanda buat pagi ini akan bermanfaat nantinya apa tidak, saya tulis saja menjelang ulang tahun Ayahanda yang ke-59, pada 24 Juni 2015 besok pagi. Kepada segenap pembaca web, saya sebagai penulis tetap web ini mohon masukan bagi pengabdian saya ke depan. Untuk itu, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pembaca yang terhormat. […]

Hadis Ke-4b Tentang Tingkah Laku Terpuji dan Tercela (2)

Dua Ketegori Tingkah Laku Dari nukilan hadis-hadis mengenai tingkah laku sebelumnya, dapat dipahami ada dua kategori tingkah laku manusia di dalam kehidupan, yaitu tingkah laku terpuji dan tingkah laku tercela. Paparan enam buah hadis di atas juga menunjukkan, paling tidak ada enam macam tingkah laku dalam kehidupan, yang dapat diklasifikasikan kepada dua kategori hadis. Semuanya dapat dilihat dari tabel sebagai […]

Hadis Ke-4a Tentang Tingkah Laku Terpuji dan Tercela (1)

Dalam studi mengenai akhlak, ada dua kelompok tingkah laku yang dikenalkan kepada kita, yaitu tingkah laku terpuji (akhlak mahmudah) dan tingkah laku tercela (akhlak madzmumah). Tingkah laku terpuji dipelajari untuk secara terus menerus dilakukan di dalam kehidupan, sedang tingkah laku tercela dipelajari yang biasanya dengan menelaah pelajaran dari pengalaman kesalahan pihak lain dipelajari untuk bisanya ditinggalkan. Dua hal tentang tingkah […]

Hadis Ke-3 Tentang Beramar Ma’ruf dan Nahi Munkar Dalam Kehidupan

Proses melestarian ajaran untuk menjelmakan dunia yang adil dan makmur memerlukan usaha-usaha. Usaha dimaksud tentu tidak sekadar dengan jalan menyampaikan kebaikan atau kebajikan ke tengah-tengah kehidupan, melainkan juga perlu disertai dengan mengatasi kemunkaran, yang dikenal dengan nahi munkar. Konsistennya menyebarkan yang diperintah dan menjalankan apapun yang diperintah Allah dan yang diimbangi dengan nahi munkar, mencegah yang mungkar banyak faedahnya di […]