Akhlak Orang Tua Terhadap Anak (2)

Selanjutnya, pembelajaran yang dapat dipegangi mengenai pembelajaran akhlak kedua orang tua kepada anak-anak kita dapat dilihat dari keterangan Al-Quran dan hadis sebagaimana yang berikut ini.

9. Anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka mesti didi­dik de­ngan ajaran agama yang lurus.

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ

“Tidaklah anak itu dilahirkan, melainkan dengan fitroh/kesucian, maka orang tuanyalah yang akan menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” (HR. Muslim).

  1. Anak dilahirkan tanpa ilmu, maka hendaklah dia diajarkan ba­gai­mana memperoleh ilmu dunia dan ilmu akhirat

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keada­an  tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pende­ngaran, penglihatan, dan  hati agar kamu bersyukur.” (QS. An-Nahl 16:78). 

  1. Anak dilahirkan dalam keadaan lemah, sehingga dia memi­liki hak untuk diajar atau dilatih tentang keteram­pilan dan kesehatan.  

“Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mumin yang lemah.” (HR. Muslim).

  1. Anak dilahirkan untuk mengemban fungsi ibadah, maka mestilah dia diajar kebiasan ikhlas dalam ibadah

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (QS.Adz-Dzariyat 51:56).

  1. Anak dilahirkan dengan pertanggungjawaban, maka mes­tilah diajarkan kebaikan-kebaikan moral atau akhlak. 

“Maka sesiapa yang  mengerjakan kebaikan sebesar  atom, niscaya akan melihatnya. Dan sesiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar atom,  niscaya ia kan melihatnya pula.” (QS. Az-Zalzalah  99:7-8).

  1. Anak termasuk makhluk terbagus, maka mestilah dia dija­ga iman dan amal sholih

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ () ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ () إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Sesungguhnya telah Kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik kejadian, kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal sholih.” (QS. At-Tin 95:4-6).

  1. Anak termasuk makhluk terpandai, maka dia mesti di­kem­­bang­kan akalnya untuk kemajuan

“Anak yang energik ketika kecilnya adalah pertanda ia akan menjadi cerdas ketika dewasa.” (HR.Tirmidzi).

  1. Anak termasuk makhluk yang terpercaya, maka mestilah dibiasakan memegang amanah.  

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada-mu sedang kamu mengetahu.” (QS.Al-Anfal 8:27).

  1. Mestilah kedua orang tua membangun dan melatih anak-anaknya dan berdoa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa.

Dan orang-orang yang berdoa: “Ya Tuhan Kami, anugrah­kanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Furqan 25:74)

Sebagai penerima amanah tentang anak-anak bagi kehidupan, sudah sewajarnya orang-orang tua memegangi akhlak yang terbaik bagi anak-anaknya, supaya anak menjadi anak zaman yang pada gilirannya akan berbuah yang salih kepada kedua orang tuanya, meskipun beliau nanti sudah tidak bersamanya di dalam kehidupan ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *