Kehidupan Nabi Muhammad Saw: Rekaman Sejarah Ringkas

Sepanjang hidupnya, sejak kelahiran hingga wafatnya, Nabi Muhammad saw dapat dilihat secara ringkas kesejarahannya sebagai rekaman singkat berikut ini.

 

Nama atau Panggilan

beliau  : Muhammad, Ahmad, Thaha, al-Fatih, al-Khatim, al-‘Aqib, Nabiyyur Rahmah, Al-Hasyir, an-Nadzir, Abul Qosim, al-Mahy, al-Mutawak kil, dan Nabiyyul Milhah.

 

Tahun dan Aktivitas

0- Kelahirahn   : Senin, 12 Rabiul Awal/20 April 571 M

6 tahun             :  Ibunya, St Aminah  Hamil, ayahanda beliau wafat

8 tahun             : Kakeknya, A Muthalib wafat; beliau diasuh Pamannya, Abu Thalib

12 tahun          : Berdagang ke Syria (Suriah) yang pertama

25 tahun          : Berdagang ke Syria untuk Khadijah

25 tahun          : Menikah dengan Khadijah binti Khuwailid

28 tahun          : Putera pertama Qasim bin Muhammad dilahirkan

30 tahun          : Puteri ke-2 Zainab bt Muhammad dilahirkan

33 tahun          : Puteri ke-3 Ruqayyah bt Muhammad dilahirkan

34 tahun          : Puteri ke-4 Ummu Kulthum bt Muhammad dilahirkan

35 tahun          : Peristiwa Hajarul Aswad

35 tahun          : Puteri ke-5 Fathimah az-Zahra’ bt Muhammad dilahirkan

+ 37 tahun      : Putera ke-6 Abdullah bn Muhammad dilahirkan

40 tahun          : wahyu pertama (SK sebagai Rasul) diturunkan di Gua Hira’

40-42 tahun   : Berdakwah secara sembunyi-sembunyi 

43 tahun         : Berdakwah secara terang-terangan

46 tahun         : Hijrah bersama beberapa kaum Muslim ke Habsyah (Ethiopia)

49 tahun         : Diboikot oleh Kafir Quraish

49 tahun         : Isteri Nabi Saw, St Khadijah, wafat

49 tahun         : Paman Nabi Saw, Abu Thalib, wafat

49 tahun         : Menikahi St Saudah bt Zam’ah

49 tahun         : Menikahi ‘Aisyah bt Abu Bakar al-Shiddiq

49 tahun         : Berdakwah secara individual ke Thaif

50 tahun         : Melakukan Israk dan Mikraj

50 tahun         : Hijrah bersama kaum Muslim ke Yathrib (Madinah al-Munawwarah

52 tahun         : Perjanjian Aqabah Ke-1

52 tahun         : Perjanjian Aqabah ke-2

52 tahun         : Percobaan melakukan pembunuhan atas Nabi Saw

53 tahun         : Bersembunyi di Gua Tsur ketika Hijrah bersama Abu Bakar al-Shiddiq

53 tahun         : Rasulullah saw tiba di Madinah dalam perjalanan hijrah

53 tahun        : Masjid Nabawi dibina dan Adzan pertama kali dikumandangkan

53 tahun        : Perjanjian antara Kaum Anshar dan Muhajirin

53 tahun        : Perjanjian dengan Kaum Yahudi di Madinah

54 tahun        : Peperangan Perang Badar

55 tahun        : Menikahi St Hafshah bt Umar al-Khaththab

55 tahun        : Peperangan Uhud

55 tahun        : Menikahi St Zaenab bt Khuzaimah

56 tahun        : Menikahi St Ummu Salama bt Umayyah

57 tahun        : Menikahi St Juwairiyah bt Harits

57 tahun        : Menikahi Zaenab bt Jahsh

57 tahun        : Peperangan Handaq

58 tahun        : Perjanjian Hudaibiyah

58 tahun        : Menikahi Ummu Habibah bt Abu Sufyan

58 tahun        : Peperangan Khaibar

58 tahun        : Menikahi St Sofiyah bt Hujayy

59 tahun        : Melakukan Umrah (Umratul Qadha’)

59 tahun        : Menikahi Maimunah bt al-Harits

60 tahun        : Peperangan Mu’thah

60 tahun        : Penaklukan Kota Mekkah (Fathu Makkah)

60 tahun        : Peperangan Hunain

60 tahun        : Pengepungan Kota Thaif

61 tahun        : Putera ke-7 Ibrahim bin Muhammad (meninggal)

61 tahun        : Peperangan Tabuk

61 tahun        : Abu Bakar al-Shiddiq mengerjakan haji

62 tahun       : Mengerjakan Haji Wada’

62 tahun       : Khutbah Terakhir (Wada’) di Arofah

63 tahun       : Rasulullah saw wafat di Madinah

 

Posisi Nabi Muhammad

-Sebagai Rasulullah (Q.S. al-Fath 29; al-Ahzab 40);

-Sebagai Rasul/Nabi yang terakhir/Penutup Nabi (Q.S. al-Fath 29; al-Ahzab 40);

-Rasul/Nabi untuk seluruh manusia (Q.S. al-A’raf 158; Saba’ 28);

-Kehidupannya: sebagai uswah hasanah/teladan baik (Q.S. al-Ahzab 21);

-Bersih dari dosa dan kesalahan (Q.S. al-Fath 2);

-Berakhlaq mulia (Q.S. al-Qalam 4);

-Ummi/tidak berpendidikan formal (Q.S. al-A’raf 158);

-Tidak pernah berguru kepada seseorang (Q.S. al-Nahl 103);

-Dibimbing Malaikat Jibril a.s. (‘Allamahu Syadidul Quwa, Q.S. al-Najm 5);

-Mendapat pendidikan terbaik Allah Swt (Addabani Rabbi….., al-Hadis);

-Perintah dan ajarannya wajib dipatuhi (Q.S. Ali ‘Imran 132);

-Misinya: Kasih sayang bagi seluruh alam (Rahmatan lil’Alamin; Q.S. al-Anbiya 107)

 

Mukjizat Nabi Saw

Banyak sekali mukjizat Nabi saw, sembilan atau sepuluh di antaranya adalah sbb:

-Kitab Al-Qur’an al-Karim adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad saw;

-Membelah bulan menjadi dua, atas permintaan orang musyrik;

-Sahabat mendengar suara makanan membaca tasbih dekat Nabi saw ;

-Memancarkan air dari jarinya hingga bisa digunakan berwudu 300 orang;

-Memperbanyak makanan sedikit, hingga cukup untuk menjamin sahabat yang ikut dalam Perang Handaq;

-Berkah doa Nabi saw: minuman air dan susu bisa untuk orang banyak;

-Dapat menyembuhkan orang yang buta;

-Dapat menyembuhkan penyakit kusta; dan

-Didatangi pohon yang oleh Nabi saw diminta menghadapnya.

Demikian, kenangan kita tentang Nabi Muhammad saw, yang telah 15 abad meninggal kan kita. Namun, semangat juang benar-benar memikirkan umatnya begitu terasa, sehingga kitalah insya Allah yang tengah berjalan menangani sebagai pewarisnya; semoga dianugerahi kekuatan dan hidayah untuk terus melanjutkannya sampai saat termampu dilakukan dalam kehidupan kita (Erfan S). 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *