Mengenal Lebih Dekat tentang Al-Qur’an al-Karim (2)

Al-Qur’an al-Karim diturunkan ke tengah-tengah kehidupan dalam masa yang cukup panjang, sekitar 23 tahun. Masa penurunannya kepada Nabi Muhammad saw, melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia melalui dua kondisi, yaitu ketika diturunkan di Makkah yang dikenal dengan ayat-ayat Makkiyah, dan ketika diturunkan di Madinah yang dikenal dengan ayat-ayat Madaninyah.

Aspek Kuantitas

Dari segi kuantitasnya, Al-Qur’an yang sudah lengkap seperti sekarang ini, ia sebenarnya terdiri dari:

 1. Surahnya: 114 surah
 2. Ayatnya: 6.236 ayat
 3. Juznya: 30 Juz
 4. Masa Turunnya: 22 tahun, 9 bulan, 13 hari
 5. Surah Makkiyah: 86 surah; umumnya pendek-pendek, menyangkut prinsip-prinsip keimanan dan akhlak, panggilannya ditujukan kepada umat manusia.
 6. Surah Madaniyah: 28 surah; biasanya suratnya panjang-panjang, menyangkut hubungan orang dengan Pencipta atau Tugannya, hubungan seseorang dengan lainnya

Aspek Kualitas

 1. Nama-nama Al-Quran, antara lain:
  al-Kitab; al-Furqan; al-Dzikru; al-Mauizhah; al-Huda; al-Hikmah; dan al-Hukmu.
 2. Fungsi dan Peranan antara lain: mukjizat, obat suatu penyakit, pedoman hidup, dan korektor.
 3. Ilmu-ilmu yang membahas al-Quran:  Ilmu Asbabun Nuzul, Ilmu Tajwid, Ilmu Amtsalil Qur’an, dan Ilmu Mawathin al-Nuzul. (Erfan Subahar)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: