Mengenal Lebih Dekat tentang Al-Qur’an al-Karim (1)

Al-Quran adalah kitab Suci umat Islam yang peminatnya begitu luas. Ia tidak hanya dibuka, dipelajari dan didalami oleh umat Islam, melainkan juga oleh pelbagai umat llain dari yang sudah bertuhan maupun yang belum.  Sejalan dengan misi Nabi Muhammad saw yang diutus kepada umat guna memberi rahmat kepada alam semesta, maka al-Qur’an tidak tertutup kemungkinan untuk ditelusuri dan didalami oleh mereka-mereka […]