Tradisi Mapati dan Mitoni Dalam Kehidupan Masyarakat Islam di Indonesia

Ada tradisi yang sejauh ini biasa dilestarikan di kalangan umat Islam Indonesia, terutama yang berkembang secara berkelanjutan di Pulau Jawa dan beberapa pulau lain. Tradisi ini berkenaan dengan kepercayaan perlunya suatu keluarga berusaha untuk memiliki keturunan yang selamat, bagi penganten yang baru membina mahligai keluarga, atau bagi orang yang sudah berkeluarga atau lama berkeluarga dimana sang wanita atau sang ibu […]